ПП "Євротерм-Львів"

Підготовка І Навчання Фахівців

ПП “ЄВРОТЕРМ-ЛЬВІВ” проводить навчання фахівців підприємств-парт- нерів, монтажних фірм, проектантів та сервісантів.

Навчання проводиться у формі 1-5 денних семінарів спільно з представни- ками заводів-виробників, як на базі учбових центрів заводів в Україні, Польщі,Німеччині та Австрії, так і на учбових площах групи підприємств

Навчання проводиться з використанням сучасних інформаційних техноло- гій.

Практичне заняття проводять висококваліфіковані фахівці що мають бага- торічний досвід, і атестовані заводами виробниками.

Навчання і перепідготовка проводиться по наступних напрямах:

  • проектування сучасних автономних систем тепловодопостачання;
  • монтаж і сервісне обслуговування опалювального устаткування ведучих європейських виробників;
  • підбір і розрахунок котельного устаткування, насосів, внутрішніх систем тепловодопостачання

Слухачі забезпечуються усією необхідною технічною літературою на укра- їнській чи російській мові, а також інформацією в електронному вигляді на компакт-дисках.