ПП "Євротерм-Львів"

Відділ Проектування

Євротерм активно співпрацює з державними і приватними проектними організаціями, що мають хорошу репутацію і авторитет у професійному середовищі.

Ми проводимо повний комплекс проектних робіт. При цьому використовуються засоби автоматизації проектування. Оформлення проектно-технічної документації, підбір необхідних моделей, технічне обстеження Ваших приміщень робляться нашими експертами безкоштовно.

При цьому, ПП “ЄВРОТЕРМ-ЛЬВІВ” здійснює повний технічний супровід проектів на усіх етапах виконання робіт :

 • Контроль обґрунтованості теплової потужності, подач і тисків відповідного устаткування в гідравлічних і теплових мережах.
 • Контроль відповідності пропонованого устаткування умовам роботи з точки зору дотримання пожежних норм безпеки.
 • Контроль наявності в проекті допоміжного устаткування і правильності місць установки.
 • Контроль правильності роботи технологічних схем і алгоритмів систем автоматики.
 • Допомога в підборі устаткування з використанням комп'ютерних програм провідних світових виробників.
 • Допомога і консультації при розробці принципових схем опалювання і водопостачання.
 • Регулярне ознайомлення проектних організацій з новою технікою і своєчасне надання усієї технічної літератури російською чи українською мовою.
 • Консультації при здійсненні авторського нагляду.
 • Допомога при узгодженні проектної документації з різними держустановами, а також з газовими господарствами.

 

Проектний відділ здійснює наступні види робіт :

ведення проектних і монтажних робіт.

 • Ескізне проектування при ремонтах.
 • Випуск робочої документації при капремонтах і реконструкціях.
 • Складання усіх видів кошторисної документації.
 • Узгодження проекту із замовником, суміжними проектами і організаціями, що здійснюють подання електроенергії, тепла, води і відведення каналізаційних стоків.
 • Експертиза наявного устаткування з рекомендаціями по його використанню у проекті.
 • Експертиза готових проектів.
 • Випуск робочої документації і узгодження його з експертизою.
 • Здійснення авторського нагляду.
 • На базі наявних розробок по виконаних об'єктах, підготовка багатоваріантних технічно - комерційних пропозицій з використанням різних видів устаткування.
 • Розробка комплексної проектної документації в програмі AutoCAD.
 • Надання замовникові копії проекту в електронному вигляді.
 • Скорочення загального періоду будівництва за рахунок паралельного